Webmaster:
ติดต่อ: คุณเอก เนตรปัญญา (ต๋อง)
อีเมล์: eak.netpanya@ilmsg.com
โทรศัทพ์: 097-0496990
พลังนี้ได้มาจาก Bootstrap, Node.js, Go, MySQL, MongoDB © ilmsg.com, 2015
เกมล์ rpg ( node.js + mongodb )

เกมล์ rpg ( node.js + mongodb )

เกม rpg ผจญภัยในโลกแห่งความเป็นจริง จะมี monster ให้เราได้ต่อสู้ มี quest ที่เป็นภาระกิจให้ทำ แล้วก็มีสถานที่ต่างๆให้เราได้ท่องออกไป เราจะเริ่มจากสิ่งใกล้ๆตัวเช่น บ้าน, สวนสาธารณะ, ตลาด, แม่น้ำ, ร้านค้าโชว์ห่วย ในสถานที่ต่างๆเราจะมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะเลย

Demo

nodejs expressjs mongodb bootstrap 

2015-04-16 03:01:09.336 -0400 EDT


DoIt - Project Management + Todolist ( node.js + mongodb )

DoIt - Project Management + Todolist ( node.js + mongodb )

todolist สำหรับจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำ โดยจะต้องสร้าง Project และเพิ่มงานลงใน Task เพื่อทำงานแต่ละส่วน สถานะของ Task จะมี 3 สถานะ คือ งานที่ต้องทำ, งานที่กำลังทำอยู่, งานที่ทำเสร็จแล้ว ผู้ใช้จะเข้าถึง Project และ Task เฉพาะของตัวเองเท่านั้น ระบบสมาชิกสามารถสมัครเข้าใช้งาน และเข้าระบบผ่านทาง Facebook, Google ได้ Feature ที่จะเพิ่มในอนาคต - สามารถเพิ่มผู้ใช้คนอื่นๆลง Project ได้ - กำหนด Task งานให้กับ ผู้ใช้คนอื่นๆได้ - แสดงความสำเร็จของ Project เป็นเปอร์เซ็นต์ - Dashboard สรุปการทำงานใน Project ระยะเวลาที่ใช้ไป, เฉลี่ยความก้าวหน้าของ Project - ผู้ใช้สามารถเขียน Comment ของ Task งานเพื่อแจ้งไปยังผู้ร่วม Project และผู้ดูแล Project ได้

Demo

nodejs expressjs mongodb bootstrap 

2015-04-16 02:58:05.895 -0400 EDT


ดาวน์โหลดรูปภาพจาก badoo ( node.js + mongodb )

ดาวน์โหลดรูปภาพจาก badoo ( node.js + mongodb )

ดาวน์โหลรูปภาพของผู้ใช้ badoo โดยใช้ user id สามารถดูรุปภาพขนาดเต็มได้ ดาวน์โหลดได้ มีประวัติการเข้าดูของคนล่าสุดได้

Demo

nodejs expressjs mongodb bootstrap 

2015-04-16 02:57:34.338 -0400 EDT


ดาวน์โหลดรูปภาพาจาก hi5, tagged

ดาวน์โหลดรูปภาพาจาก hi5, tagged

ดาวน์โหลดรูปภาพาจาก tagged ผ่านทาง browser ( chrome ) ให้ส่งข้อมูลไปที่ server ใน localhost ของเรา แล้วบันทึกเก็บไพล์รูปเหล่านั้น

node.js bootstrap download picture 

2015-04-16 02:57:53.146 -0400 EDT


ระบบสมาชิก ( php + mysql)

ระบบสมาชิก ( php + mysql)

ระบบสมาชิก สร้างด้วยภาษา php โดย framework codeigniter และฐานข้อมูล mysql โครงสร้างข้อมูลจะใช้รูปแบบเดียวกับ ระบบของ nodejs + mongodb และรูปแบบการทำงาน

Demo

php codeigniter mysql bootstrap 

2015-04-16 03:00:39.983 -0400 EDT


Jobboard

Jobboard

nodejs mongodb bootstrap jade 

2015-04-16 02:59:54.177 -0400 EDT


ระบบสมุดโทรศัทพ์ ( nodejs + mongodb )

ระบบสมุดโทรศัทพ์ ( nodejs + mongodb )

ระบบสมุดโทรศัทพ์ (Address Book) เป็นระบบที่ใช้เก็บข้อมูล ชื่อ,ที่อยู่,เบอร์โทรศัทพ์ ฟรีเจอร์ที่น่าสนใจคือ import, export ข้อมูลแบบ csv, excel ได้ด้วย

nodejs mongodb bootstrap 

2015-04-16 03:01:44.655 -0400 EDT


Photo Galleries (node.js)

Photo Galleries (node.js)

Photo Galleries (node.js) ระบบแกลลอรี่รูปภาพ เก็บรูปภาพเป็นระบบไพล์ ไม่ใช่ฐานข้อมูล อัพโหลดรูปภาพโดยใช้ Uploadify และแสดงรูปภาพแกลลอรี่โดยใช้ FancyBox

nodejs bootstrap uploadify fancybox upload picture 

2015-04-16 02:57:16.61 -0400 EDT


ระบบจัดการอสังหาริมทรัพย์ real estate media listings

ระบบจัดการอสังหาริมทรัพย์ real estate media listings

ระบบจัดการอสังหาริมทรัพย์ real-estate-media-listings เห็น snippet แล้วอยากเอาโค้ดมาใส่ http://bootsnipp.com/snippets/featured/real-estate-media-listings

bootstrap mongodb 

2015-04-16 03:02:02.669 -0400 EDT


ระบบสมาชิก ( nodejs + mongodb )

ระบบสมาชิก ( nodejs + mongodb )

ระบบสมาชิก สร้างจาก NodeJS ที่เป็นภาษา Javascript และฐานข้อมูล MongoDB ในเว็บแอพฯทั่วไปแล้วจะมีระบบสมาชิกเป็นพื้นฐาน สำหรับจัดการข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนที่แตกต่างกันไป

nodejs mongodb bootstrap 

2015-04-16 02:56:47.021 -0400 EDT


Inventory Control ( nodejs + mongodb )

Inventory Control ( nodejs + mongodb )

Inventory Control ระบบคลังสินค้า (เครื่องคอมพิวเตอร์) สร้างจาก NodeJS ที่เป็นภาษา Javascript และฐานข้อมูล MongoDB

Demo

nodejs mongodb bootstrap 

2015-04-16 02:56:13.463 -0400 EDT


ระบบค้นหาและแสดงรายละเอียดโปรเจค

ระบบค้นหาและแสดงรายละเอียดโปรเจค

เป็นระบบที่ใช้ค้นหาโปรเจคได้จาก ชื่อโปรเจค, ภาษาที่ใช้พัฒนา, ฐานข้อมูลที่ใช้พัฒนา, javascritp และ css อะไรไปบ้าง

nodejs nodewebkit bootstrap 

2015-04-16 02:55:16.049 -0400 EDT


Invoice

Invoice

ระบบออกไปเสร็จรับเงิน module สร้างหมายเลขออเดอร์อัตโนมัติ, ผู้ออกใบเสร็จ, ผู้รับใบเสร็จ, การชำระเงิน, รายละเอียดสินค้า

nodejs mongodb bootstrap jade 

2015-04-16 02:54:53.552 -0400 EDT


Article ( CodeIgniter + MongoDB )

Article ( CodeIgniter + MongoDB )

เว็บไซต์บทความ เชื่อมต่อกับ OpenGraph ของ facebook ตอนเราเข้าระบบเว็บด้วยบัญชีของ facebook แล้วเปิดอ่านบทความ เว็บจะ publish บทความลงหน้า wall ของ facebook ผู้ใช้ด้วย เป็น Action Read

Demo

codeigniter mongodb 

2015-04-16 02:53:40.706 -0400 EDT


Facebook Groups Reader ( Node.JS + MongoDB )

Facebook Groups Reader ( Node.JS + MongoDB )

Facebook Groups Reader กลุ่ม facebook มีมากจนเวลามีใครมาโพสอะไรไว้ เราก็จะอ่านไม่ทัน ติดตามไม่ทันบ้าง กลุ่มใน facebook ก็ไม่ได้มีหมวดหมู่ให้เราได้รวมไว้ง่ายต่อการอ่านอีก ที่คั้นของ group ก็มีจำกัด ฉะนั้นเราสร้างเว็บแอ๊พ ที่เชื่อมต่อไปยัง facebook เข้าถึงกลุ่มทุกกลุ่มได้ ทำให้สามารถอ่านโพสได้เร็ว ยังมีตัวจัดเก็บ post นั้นๆไว้สำหรับค้นหาทีหลังได้อีก

node.js mongodb bootstrap app facebook 

2015-04-16 02:53:01.128 -0400 EDT


Ebooks IT หนังสืออีบุ้ค (node.js, mongodb)

Ebooks IT หนังสืออีบุ้ค (node.js, mongodb)

Ebooks IT รวมหนังสืออีบุ้คเกี่ยวกับไอที คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม, ฐานข้อมูล

Demo

nodejs bootstrap ebook 

2015-04-16 02:52:49.696 -0400 EDT


เว็บขายสินค้า ( CodeIgniter + MySQL )

เว็บขายสินค้า ( CodeIgniter + MySQL )

เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและบัญชี PayPal สร้างด้วยภาษา php โดย framework codeigniter และฐานข้อมูล mysql

php codeigniter mysql bootstrap 

2015-04-16 02:52:31.605 -0400 EDT